TỰ GIỚI THIỆU

lì, siêu lười

Bạn bè Tất cả

 • nhoimaucotimnhoimaucotim
 • elenaelena
 • amor132007amor132007
 • dongochoan9xdongochoan9x
 • moon2318moon2318
 • fatefate

LƯU BÚT

 • kimhopvo3 July 12, 2016, 6:47 am
  kimhopvo3
  Mày có thấy trong Hệ Thống Nhà Chùa & Lực Lượng Tôn Giáo theo mày biết có còn có ai đẹp trai và ngầu bằng tao ko ? Khó lắm !! 'Đẹp Trai' theo đúng nghĩa của từ Trai Đẹp.
  (Nói nhỏ nè đáng lí là dành thể hiện với gái hot & hoa hậu _nhưng dành để khè mày và đám tay chân để tăng mức Hoành tráng và Super Ngầu)
 • kimhopvo3 July 12, 2016, 6:40 am
 • vokimhop2016 July 9, 2016, 3:35 pm
  vokimhop2016
  Tôn giáo conj đỉ mẹ tụi mày, giả danh tôn giáo đi rình mò và trục lợi cá nhân thong6 qua việc đi thăm nom chăm sóc các Trại Què , Khiếm Thính trên địa bàn TP. mang danh Tôn Giáo và Công An Nhân Dân. Tao xỉ vả vào Chính Quyền Nhà Nước Mày á. Làm lồn gì đánh nhau ko?? Đỉ mẹ tụi mày rảnh rổi quá nên đi quấy rối người khác à. Con đỉ mẹ tụi mày chứ Nghệ Thuật gì. Con đỉ mẹ mày Ngụy Quân Ngụy Quyền Lưu manh quen rồi nay thò mồm ra đây giở quẻ nữa huh? Trường mày và cty Phan Thi đó thích đánh nhau ko?? Đồ vô lại chó đẽ
Xem tất cả